معنی اسم نیلیا

نیلیا اسم دخترانه است، معنی نیلیا: (سنسکریت ـ فارسی) (نیلی + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نیلی، ( نیلی.

ریشه اسم نیلیا

اسم فارسی – اسم سانسکریت

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up