انتخاب نام دختر و پسر

هستی

معنی اسم هستی

هستی اسم دخترانه است، معنی هستی: ۱- وجود در مقابل نیستی؛ ۲- زندگی، زندگانی؛ ۳- (به مجاز) همهی دارایی. مایملک؛ ۴- (به مجاز) جهان، عالم وجود.

ریشه اسم هستی

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up