1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. هنگامه

انتخاب نام دختر و پسر

هنگامه

معنی اسم هنگامه

هنگامه اسم دخترانه است، معنی هنگامه: ۱- شورش، فتنه، آشوب؛ ۲- (در گفتگو) (به مجاز) شگفت انگیز، عالی، فوق العاده؛ ۳- (در قدیم) هنگام، زمان، فصل.

ریشه اسم هنگامه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست