1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هوتن

انتخاب نام دختر و پسر

هوتن

معنی اسم هوتن

هوتن اسم پسرانه است، معنی هوتن: (هو = خوب + تن) ۱- خوب تن، نیک اندام؛ ۲- (به مجاز) تندرست و خوش قد و بالا؛ ۳- (در پهلوی) به معنی خوب تنیده، خوب کشیده، برکشیده، خوش بالا؛ ۴- (اَعلام) یکی از هم پیمانان داریوش بزرگ هخامنشی هنگام حمله به مغان.

ریشه اسم هوتن

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست