1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. هورا
معنی اسم هورا

هورا اسم دخترانه است، معنی هورا: ۱- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در بند چهار آفرینگان گهنبار از آن یاد شده و توصیه شده که آن را به نیکان بدهند؛ ۲- (در کردی) هورا به معنی غوغا است؛ ۳- (در اوستایی) مستی آور، نوشیدنی مست کننده، آشام مستی آور.

ریشه اسم هورا

اسم کردی – اسم اوستایی – اسم سانسکریت

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست