انتخاب نام دختر و پسر

هوری

معنی اسم هوری

هوری اسم دخترانه است، معنی هوری: (هور = خورشید + ی (پسوند نسبت)) ۱- منسوب به خورشید؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم هوری

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up