1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هوشنگ

انتخاب نام دختر و پسر

هوشنگ

معنی اسم هوشنگ

هوشنگ اسم پسرانه است، معنی هوشنگ: ۱- به معنی کسی که منازل خوب فراهم سازد؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه) دومین شاه پیشدادی، پسر سیامک. یافتن آتش، برپا کردن جشن سده و استخراج آهن را یادگار او می‌دانند.

ریشه اسم هوشنگ

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست