1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هوشیار

انتخاب نام دختر و پسر

هوشیار

معنی اسم هوشیار

هوشیار اسم پسرانه است، معنی هوشیار: (پهلوی) (= هوشیار، هشیوار) ۱- کسی که دارای هوش است، باهوش؛ ۲- عاقل، بخرد؛ ۳- آگاه، بیدار؛ ۴- زیرک؛ ۵- (اَعلام) شهرت محمّدباقر هوشیار [۱۲۸۳-۱۳۳۶ شمسی] روان شناس ایرانی، از پشگامان روان شناسی تربیتی و بنیانگذار نخستین آزمایشگاه روان شناسی در ایران.

ریشه اسم هوشیار

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست