1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. هیام

انتخاب نام دختر و پسر

هیام

معنی اسم هیام

هیام اسم دخترانه است، معنی هیام: (عربی) دوست داشتن، ویژگی یا حالت کسی که از فرط عشق و غیرعشق شوریده است و نمیداند به کجا میرود.

ریشه اسم هیام

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست