1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هیراد

انتخاب نام دختر و پسر

هیراد

معنی اسم هیراد

هیراد اسم پسرانه است، معنی هیراد: (دساتیر) ۱- خود را به مردم تازه روی و خوشحال وانمود کردن؛ ۲- بشیر.

ریشه اسم هیراد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست