1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. وصال

انتخاب نام دختر و پسر

وصال

معنی اسم وصال

وصال اسم پسرانه است، معنی وصال: (عربی) ۱- رسیدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛ ۲- رسیدن به چیزی و به دست آوردن آن؛ ۳- (در تصوف) پیوند با خداوند و رسیدن به مرتبهی فناء فی الله. ۴- (اَعلام) وصال شیرازی: (= محمّد شفیع) [۱۱۹۷-۱۲۶۲ قمری] شاعر، موسیقیدان و خوشنویس ایرانی، از مردم شیراز، دیوان شعرش چاپ شده است. او بخشی از منظومهی نیمه تمام شیرین و فرهاد وحشی بافقی را سرود.

ریشه اسم وصال

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست