1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پدیده

انتخاب نام دختر و پسر

پدیده

معنی اسم پدیده

پدیده اسم دخترانه است، معنی پدیده: ۱- (در فلسفه) آنچه اتفاق میافتد یا وجود دارد و میتوان آن را تجربه کرد؛ ۲- پدیدار؛ ۳- (به مجاز) شخص، چیز یا حادثهی چشمگیر.

ریشه اسم پدیده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست