1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پریسا

انتخاب نام دختر و پسر

پریسا

معنی اسم پریسا

پریسا اسم دخترانه است، معنی پریسا: (پری + سا (پسوند شباهت))، ۱- زیبا مانند پری؛ ۲- (در قدیم) (در فرهنگ عوام) پری خوان.

ریشه اسم پریسا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست