1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پیرایه

انتخاب نام دختر و پسر

پیرایه

معنی اسم پیرایه

پیرایه اسم دخترانه است، معنی پیرایه: ۱- زیور و زینت؛ ۲- طلا، جواهر و مانند آنها که به عنوان زیور و زینت به کسی یا چیزی میافزایند؛ ۳- (در قدیم) ظرف، پیاله، پیمانه.

ریشه اسم پیرایه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست