1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کارن
معنی اسم کارن

کارن اسم پسرانه است، معنی کارن: (= قارِن)، ن قارِن.

ریشه اسم کارن

اسم پهلوی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست