1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کاروان

انتخاب نام دختر و پسر

کاروان

معنی اسم کاروان

کاروان اسم پسرانه است، معنی کاروان: ۱- گروه مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند، قافله؛ ۲- (به مجاز) چیزی که عناصر و اجزای آن به دنبال هم در حرکتند.

ریشه اسم کاروان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست