1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کامبخش

انتخاب نام دختر و پسر

کامبخش

معنی اسم کامبخش

کامبخش اسم پسرانه است، معنی کامبخش: ۱- (به مجاز) آنکه خواسته و آرزوی کسی را برآورده کند، برآورندهی آرزوها؛ ۲- به وصال رساننده.

ریشه اسم کامبخش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست