1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کامین

انتخاب نام دختر و پسر

کامین

معنی اسم کامین

کامین اسم پسرانه است، معنی کامین: (کام = آرزو، اراده، قصد، لذت، خوشی، توانایی، معشوق + ین (پسوند نسبت)) ۱- به معنی آرزومند؛ ۲- صاحب اراده و قصد؛ ۳- توانا.

ریشه اسم کامین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست