1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کبیر

انتخاب نام دختر و پسر

کبیر

معنی اسم کبیر

کبیر اسم پسرانه است، معنی کبیر: (عربی) ۱- بزرگ در مقابلِ صغیر؛ ۲- (در حقوق) ویژگی آن که به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده است، در مقابلِ صغیر؛ ۳- (به مجاز) دارای مقام عالی، بلندمرتبه؛ ۴- (اَعلام) ۱) کبیرناگوری، کبیر بن فرید [۸۵۸ میلادی]: ادیب نحوی هندی، اهل گُجرات و متوفی در آن، از آثار اوست: شرح ضَوءالمصباح، در نحو؛ ۲) کبیر [۱۴۴۰-۱۵۱۸ میلادی] عارف و شاعر هندی از زندگانی او اطلاع زیادی در دست نیست می  گویند فرزند بافنده  ی مسلمانی از اهالی بنارس بود. در امور مذهبی ابتدا جنبه  ای التقاطی و افراطی داشت. سپس الهام بخش فرقه  ی دینی تازه  ای شد. اشعار عارفانه  ای می  سرود. زمانی که مردم هند زیر فشار و در تنگنا بودند از تساوی همه  ی مردم سخن   می  گفت و مردم را موعظه می  کردو هندیان در سده  های [۱۴و ۱۵ میلادی] از طرف بعضی از مسلمانان و روحانیون هندی اذیت و آزار می  شدند. در چنین وضعی، کبیر مذهب خود را که هدفش اتحاد با خدا و انتقاد از ظاهرپرستی بود تبلیغ می  کرد. اشعار ساده  ی کبیر هنوز زبانزد توده  های هندو و مسلمان هند و پاکستان است.

ریشه اسم کبیر

اسم عربی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست