1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کوشا

انتخاب نام دختر و پسر

کوشا

معنی اسم کوشا

کوشا اسم پسرانه است، معنی کوشا: [از کوش + ا (پسوند فاعلی و صفت مشبهه)]،آن که بسیار تلاش و کوشش میکند، ساعی، تلاشگر.

ریشه اسم کوشا

اسم فارسی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست