1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. گشتاسب

انتخاب نام دختر و پسر

گشتاسب

معنی اسم گشتاسب

گشتاسب اسم پسرانه است، معنی گشتاسب: ۱- دارندهی اسب آماده؛ ۲- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه کیان که خواهان پادشاهی از پدر بود، و نام پدر داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی.

ریشه اسم گشتاسب

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست