1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. یانا

انتخاب نام دختر و پسر

یانا

معنی اسم یانا

یانا اسم دخترانه است، معنی یانا: ۱- (اوستایی) نیکی رسان، نکویی بخش؛ ۲- (در ترکی) در حال اشتعال؛ ۳- (به مجاز) زیبا و درخشان.

ریشه اسم یانا

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست