1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. یمین

انتخاب نام دختر و پسر

یمین

معنی اسم یمین

یمین اسم پسرانه است، معنی یمین: (عربی) ۱- (در قدیم) راست، سمت راست، در مقابلِ یسار؛ ۲- دست راست انسان؛ ۳- (به مجاز) دست یار، مایه اقتدار؛ ۴- سوگند؛ ۵- توانگری، برکت و سعادت.

ریشه اسم یمین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست