انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با س

ساجده

معنی اسم ساجده ساجده اسم دخترانه است، معنی ساجده: (عربی) (مؤنث ساجد)، ( ساجد. ریشه اسم ساجده اسم عربی
بیش تر بخوانید

ساچلی

معنی اسم ساچلی ساچلی اسم دخترانه است، معنی ساچلی: (ترکی) دارای موهای بلند و پرپشت، گیسو بلند. ریشه اسم ساچلی…
بیش تر بخوانید

ساحل

معنی اسم ساحل ساحل اسم دخترانه است، معنی ساحل: (عربی) (در جغرافیا) زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا…
بیش تر بخوانید

ساحله

معنی اسم ساحله ساحله اسم دخترانه است، معنی ساحله: (عربی ـ فارسی) (ساحل + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ساحل…
بیش تر بخوانید

سارا

معنی اسم سارا سارا اسم دخترانه است، معنی سارا: (عبری) ۱- خالص، بیآمیختگی؛ ۲- (اَعلام) نام زن حضرت ابراهیم(ع) و…
بیش تر بخوانید

ساران

معنی اسم ساران ساران اسم دخترانه است، معنی ساران: ۱- (در قدیم) آغاز، ابتدا؛ ۲- سر. ریشه اسم ساران اسم…
بیش تر بخوانید

سارای

معنی اسم سارای سارای اسم دخترانه است، معنی سارای: (عبری) (= ساره و سارا)، ( ساره و سارا. ۱- ریشه…
بیش تر بخوانید

سارگل

معنی اسم سارگل سارگل اسم دخترانه است، معنی سارگل: گل زرد. ریشه اسم سارگل اسم فارسی
بیش تر بخوانید

سازگار

معنی اسم سازگار سازگار اسم دخترانه است، معنی سازگار: ۱- دارای گرایش به همراهی و همکاری با دیگران، هماهنگ، موافق؛…
بیش تر بخوانید

ساریه

معنی اسم ساریه ساریه اسم دخترانه است، معنی ساریه: (عربی) ۱- ابری که در شب آید؛ ۲- (اَعلام) نام یکی…
بیش تر بخوانید

ساره

معنی اسم ساره ساره اسم دخترانه است، معنی ساره: (عبری) (= سارا، سارای)؛ ۱- امیرهی من؛ ۲- (اَعلام) زوجهی ابراهیم…
بیش تر بخوانید

سارینا

معنی اسم سارینا سارینا اسم دخترانه است، معنی سارینا: خالص، پاک. ریشه اسم سارینا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

ساغر

معنی اسم ساغر ساغر اسم دخترانه است، معنی ساغر: (معرب) ۱- ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

ساعده

معنی اسم ساعده ساعده اسم دخترانه است، معنی ساعده: (عربی) ۱- (مفرد سواعد) شاخه فرعی، شاخابه، مجاری آب که به…
بیش تر بخوانید

سالومه

معنی اسم سالومه سالومه اسم دخترانه است، معنی سالومه: (عبری) (اَعلام) زوجهی زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی.…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up