انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با چ

چکامه

معنی اسم چکامه چکامه اسم دخترانه است، معنی چکامه: شعر به ویژه قصیده. ریشه اسم چکامه اسم فارسی
بیش تر بخوانید

چمن

معنی اسم چمن چمن اسم دخترانه است، معنی چمن: (در قدیم) ۱- زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛…
بیش تر بخوانید

چمن ناز

معنی اسم چمن ناز چمن ناز اسم دخترانه است، معنی چمن ناز: (به مجاز) زیبارویی که دارای ناز و عشوه…
بیش تر بخوانید

چنور

معنی اسم چنور چنور اسم دخترانه است، معنی چنور: (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق…
بیش تر بخوانید

چهره

معنی اسم چهره چهره اسم دخترانه است، معنی چهره: چهر، روی، صورت. ریشه اسم چهره اسم فارسی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up