انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ک

کارین

معنی اسم کارین کارین اسم دخترانه است، معنی کارین: دور و بعید. ریشه اسم کارین اسم فارسی
بیش تر بخوانید

کازیوه

معنی اسم کازیوه کازیوه اسم دخترانه است، معنی کازیوه: (کردی) سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

کاظمه

معنی اسم کاظمه کاظمه اسم دخترانه است، معنی کاظمه: (عربی) (مؤنث کاظم)، ( کاظم. ریشه اسم کاظمه اسم عربی
بیش تر بخوانید

کامله

معنی اسم کامله کامله اسم دخترانه است، معنی کامله: (عربی) (مؤنث کامل)، ۱- زن کامل؛ ۲- (در تصوف) کامل (زن)،…
بیش تر بخوانید

کاملیا

معنی اسم کاملیا کاملیا اسم دخترانه است، معنی کاملیا: (فرانسوی، kamelia) ۱- (در گیاهی) گلهای درشت و زیبا به رنگهای…
بیش تر بخوانید

کانی

معنی اسم کانی کانی اسم دخترانه است، معنی کانی: (کان + ی (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به کان، مربوط به…
بیش تر بخوانید

کانیا

معنی اسم کانیا کانیا اسم دخترانه است، معنی کانیا: [کان (به مجاز) سرچشمه، منشأ + ی (پسوند نسبت) + ا…
بیش تر بخوانید

کعبه

معنی اسم کعبه کعبه اسم دخترانه است، معنی کعبه: (عربی) ۱- مرتفع، جای چهارگوش، مکعب؛ ۲- (اعلام) (= بیت‌الله الحرام):…
بیش تر بخوانید

کلثوم

معنی اسم کلثوم کلثوم اسم دخترانه است، معنی کلثوم: (عربی) ۱- پرگوشت رخسار بیترش‌رویی، دارای گونه و چهرهی پر گوشت؛…
بیش تر بخوانید

کانیاو

معنی اسم کانیاو کانیاو اسم دخترانه است، معنی کانیاو: (کردی) ۱- آب چشمه؛ ۲- زمینی که با آب چشمه آبیاری…
بیش تر بخوانید

کبری

معنی اسم کبری کبری اسم دخترانه است، معنی کبری: (عربی) ۱- (مؤنث اکبر)، بزرگ، کبیر، بزرگتر، + ( اکبر؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

کتانه

معنی اسم کتانه کتانه اسم دخترانه است، معنی کتانه: (کتان = نام گیاهی + ه (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به…
بیش تر بخوانید

کتایون

معنی اسم کتایون کتایون اسم دخترانه است، معنی کتایون: (اَعلام) دختر قیصر روم و زن گشتاسب و مادر اسفندیار که…
بیش تر بخوانید

کتیبه

معنی اسم کتیبه کتیبه اسم دخترانه است، معنی کتیبه: (از عربی، ممالِ کِتابَه) ۱- نوشته  ای که بر سطوح سخت…
بیش تر بخوانید

کریمه

معنی اسم کریمه کریمه اسم دخترانه است، معنی کریمه: (عربی) ۱- گران‌بها، ارزشمند؛ ۲- صفت هر یک از آیه‌های قرآن؛…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست