انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با آ

آکام

معنی اسم آکام آکام اسم پسرانه است، معنی آکام: (عربی) ۱- سرزمین فراز، سرزمین بلند، زمین‌های بلند؛ ۲- تپه‌ها. ریشه…
بیش تر بخوانید

آلان

معنی اسم آلان آلان اسم پسرانه است، معنی آلان: (= الان، اران) [اران/arrān/ = آران، آلان و الان: آر (=…
بیش تر بخوانید

آمین

معنی اسم آمین آمین اسم پسرانه است، معنی آمین: (معرب از عبری) ۱- (در حالت شبه جمله) برآور، بپذیر، اجابت…
بیش تر بخوانید

آوات

معنی اسم آوات آوات اسم پسرانه است، معنی آوات: (در کردی) به معنی آرزو. ریشه اسم آوات اسم کردی
بیش تر بخوانید

آی شِن

معنی اسم آی شِن (آیشن) آی شِن (آیشن) اسم پسرانه است، معنی آی شِن (آیشن): (ترکی) ۱- شبیه ماه؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آیت

معنی اسم آیت آیت اسم پسرانه است، معنی آیت: (عربی) نشانه، علامت. + ( آیه. [واژهی آیت و آیه هر…
بیش تر بخوانید

آیدن

معنی اسم آیدن آیدن اسم پسرانه است، معنی آیدن: (ترکی) (= آیدین)، ( آیدین. ۱- و ۲- ریشه اسم آیدن…
بیش تر بخوانید

آیدین

معنی اسم آیدین آیدین اسم پسرانه است، معنی آیدین: (ترکی) ۱- به معنی روشنایی، روشن، آشکار، شفاف، نورانی، صاف، معلوم،…
بیش تر بخوانید

آیین

معنی اسم آیین (آئین) آیین (آئین) اسم پسرانه است، معنی آیین (آئین): ۱-(پهلوی)کیش، روش، دین، شیوهی مناسب و مطلوب؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آرشام

معنی اسم آرشام آرشام اسم پسرانه است، معنی آرشام: ۱- دارای زور خرس، خرس نیرو؛ ۲- (اَعلام) پسر آریامنه و…
بیش تر بخوانید

آرشاویر

معنی اسم آرشاویر آرشاویر اسم پسرانه است، معنی آرشاویر: ۱- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ ۲- (اَعلام) هفتمین پادشاه اشکانی ایران…
بیش تر بخوانید

آرمان

معنی اسم آرمان آرمان اسم پسرانه است، معنی آرمان: ۱- آرزو، حسرت، کمال مطلوب، مراد و خواسته؛ ۲- تصوراتی که…
بیش تر بخوانید

آرمین

معنی اسم آرمین آرمین اسم پسرانه است، معنی آرمین: (اَعلام) ۱) نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی؛ ۲) نژاد آرمین.…
بیش تر بخوانید

آروین

معنی اسم آروین آروین اسم پسرانه است، معنی آروین: (= آروین)، ( آروین.۱- امتحان و آزمایش و تجربه؛ ۲- آزموده…
بیش تر بخوانید

آریا

معنی اسم آریا آریا اسم پسرانه است، معنی آریا: ۱- آزاده، نجیب؛ ۲- (اَعلام) ۱) شعبه‌ای از نژاد سفید که…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست