انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ش

شاهد

معنی اسم شاهد شاهد اسم پسرانه است، معنی شاهد: (عربی) ۱- گواه، حاضر، مرد خوبروی؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

شاهرود

معنی اسم شاهرود شاهرود اسم پسرانه است، معنی شاهرود: (شاه = جزء پیشین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «اصلی»…
بیش تر بخوانید

شاهپور

معنی اسم شاهپور شاهپور اسم پسرانه است، معنی شاهپور: (= شاپور)، ( شاپور. ۱- ریشه اسم شاهپور اسم فارسی
بیش تر بخوانید

شاکر

معنی اسم شاکر شاکر اسم پسرانه است، معنی شاکر: (عربی) ۱- شکر کننده، سپاسگزار؛ ۲- (در قدیم) (در حالت قیدی)…
بیش تر بخوانید

شاهرخ

معنی اسم شاهرخ شاهرخ اسم پسرانه است، معنی شاهرخ: ۱- دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شاه سیما؛ ۲- (در…
بیش تر بخوانید

شاپور

معنی اسم شاپور شاپور اسم پسرانه است، معنی شاپور: ۱- پسر شاه، شاه زاده؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) نام…
بیش تر بخوانید

شادمهر

معنی اسم شادمهر شادمهر اسم پسرانه است، معنی شادمهر: ۱- (به مجاز) ویژگی آن که دارای شادی و مهربانی است؛…
بیش تر بخوانید

شاهو

معنی اسم شاهو شاهو اسم پسرانه است، معنی شاهو: ۱- مروارید شاهوار و نفیس؛ ۲- کوتاه شده  ی شاهوار(؟)؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

شایگان

معنی اسم شایگان شایگان اسم پسرانه است، معنی شایگان: ارزشمند، ممتاز، عالی، شایسته. ریشه اسم شایگان اسم فارسی
بیش تر بخوانید

شجاع

معنی اسم شجاع شجاع اسم پسرانه است، معنی شجاع: (عربی) ۱- آن که از چیزی یا کسی نمیترسد، پردل و…
بیش تر بخوانید

شُبَیر

معنی اسم شُبَیر شُبَیر اسم پسرانه است، معنی شُبَیر: (تصغیر شبر)، ۱- به معنی شیر کوچک؛ ۲- (اَعلام) پیامبر اسلام(ص)…
بیش تر بخوانید

روان

معنی اسم شروان شروان اسم پسرانه است، معنی شروان: ۱- (در فارسی) درخت سرو؛ ۲- (اَعلام) [= شیروان] ناحیه و…
بیش تر بخوانید

شرف الدین

معنی اسم شرف الدین شرف الدین اسم پسرانه است، معنی شرف الدین: (عربی) ۱- موجب آبروی و اعتبار دین و…
بیش تر بخوانید

شاهین

معنی اسم شاهین شاهین اسم پسرانه است، معنی شاهین: ۱- نوعی پرندهی شکاری از خانوادهی باز؛ ۲- (در قدیم) (درگاه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up