انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ل

لطف الله

معنی اسم لطف الله لطف الله اسم پسرانه است، معنی لطف الله: (عربی) ۱- بخشش پروردگار؛ ۲- (اَعلام) امیر [۴۶۱-۷۶۲…
بیش تر بخوانید

لقمان

معنی اسم لقمان لقمان اسم پسرانه است، معنی لقمان: (عربی) ۱- (اَعلام) ۱) سورهی سی و یکم از قرآن کریم…
بیش تر بخوانید

لَیث

معنی اسم لَیث لَیث اسم پسرانه است، معنی لَیث: (عربی) ۱- سخت، شدید؛ ۲- شیر، اسد؛ ۳- (به مجاز) دلیر…
بیش تر بخوانید

ماجد

معنی اسم ماجد ماجد اسم پسرانه است، معنی ماجد: (عربی) دارای مجد و بزرگی، بزرگوار. ریشه اسم ماجد اسم عربی
بیش تر بخوانید

لون

معنی اسم لون لون اسم پسرانه است، معنی لون: (عربی، لَون) ۱- (در قدیم) رنگ؛ ۲- (به مجاز) نوع، گونه.…
بیش تر بخوانید

لهراسب

معنی اسم لهراسب لهراسب اسم پسرانه است، معنی لهراسب: ۱- (در اوستایی) به معنی صاحب اسب تندرو؛ ۲- صفتی برای…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست