انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ی

یادگار

معنی اسم یادگار یادگار اسم پسرانه است، معنی یادگار: ۱- آنچه از کسی یا چیزی باقی میمانَد و خاطرهی او…
بیش تر بخوانید

یارالله

معنی اسم یارالله یارالله اسم پسرانه است، معنی یارالله: (فارسی ـ عربی) دوست خدا. ریشه اسم یارالله اسم فارسی  -اسم…
بیش تر بخوانید

یاسان

معنی اسم یاسان یاسان اسم پسرانه است، معنی یاسان: (دساتیر) ۱- از برساخته‌های فرقهی آذرکیوان؛ ۲- (اَعلام) یاسان را نام…
بیش تر بخوانید

یاسر

معنی اسم یاسر یاسر اسم پسرانه است، معنی یاسر: ‌(عربی) ۱- شترکُش که گوشت قسمت کند؛ ۲- آسان؛ ۳- چپ،…
بیش تر بخوانید

یحیی

معنی اسم یحیی یحیی اسم پسرانه است، معنی یحیی: (عبری) ۱- به معنی «تعمید دهنده»؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام پسر…
بیش تر بخوانید

یدالله

معنی اسم یدالله یدالله اسم پسرانه است، معنی یدالله: (عربی) ۱- دست خدا؛ ۲- (به مجاز) قدرت خداوند. (برگرفته از…
بیش تر بخوانید

یزدان

معنی اسم یزدان یزدان اسم پسرانه است، معنی یزدان: ۱- خداوند، ایزد؛ ۲- (در ادیان) در مذاهب ثنوی، خدای خیر…
بیش تر بخوانید

یاسین

معنی اسم یاسین یاسین اسم پسرانه است، معنی یاسین: (عربی) (اَعلام) (= یس) سورهی سی و ششم از قرآن کریم،…
بیش تر بخوانید

یاشا

معنی اسم یاشا یاشا اسم پسرانه است، معنی یاشا: (ترکی) به معنی زنده باد!، آفرین!. ریشه اسم یاشا اسم ترکی
بیش تر بخوانید

یاشار

معنی اسم یاشار یاشار اسم پسرانه است، معنی یاشار: (ترکی) جاویدان، همیشه زنده. ریشه اسم یاشار اسم ترکی
بیش تر بخوانید

یاقوت

معنی اسم یاقوت یاقوت اسم پسرانه است، معنی یاقوت: (معرب از فارسی یاکند) ۱- (در علوم زمین) سنگِ قیمتی از…
بیش تر بخوانید

یاور

معنی اسم یاور یاور اسم پسرانه است، معنی یاور: یاری دهنده، کمک کننده. ریشه اسم یاور اسم فارسی
بیش تر بخوانید

یعقوب

معنی اسم یعقوب یعقوب اسم پسرانه است، معنی یعقوب: (عبری) ۱- به معنی «پاشنه را میگیرد»؛ ۲- (اَعلام) ۱) پیامبر…
بیش تر بخوانید

یمین

معنی اسم یمین یمین اسم پسرانه است، معنی یمین: (عربی) ۱- (در قدیم) راست، سمت راست، در مقابلِ یسار؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

یوسف

معنی اسم یوسف یوسف اسم پسرانه است، معنی یوسف: (عبری) ۱- به معنی «خواهد افزود»؛ ۲- (اَعلام) ۱) سورهی دوازدهم…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست