1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آدرینا

انتخاب نام دختر و پسر

آدرینا

معنی اسم آدرینا

آدرینا اسم دخترانه است، معنی آدرینا: [(آدر = آتش + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، ۱- آتشین، سرخ‌روی؛ ۲- (به مجاز) زیبارو (؟).

ریشه اسم آدرینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست