1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرام

انتخاب نام دختر و پسر

آرام

معنی اسم آرام

آرام اسم دخترانه است، معنی آرام: ۱- سکون، ثبات، آسایش، طمأنینه، صلح، آشتی، راحت؛ ۲-(در قدیم) مایهی آرامش، آرامش بخش، تسلی بخش.

ریشه اسم آرام

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست