1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرمینا

انتخاب نام دختر و پسر

آرمینا

معنی اسم آرمینا

آرمینا اسم دخترانه است، معنی آرمینا: ۱- (آرمین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به آرمین؛  ۲- (اَعلام) نام ساتراپ نشینِ [سرزمین تحت فرمان استاندار] ارمنستان که پارسیان  (ایرانیان) به آن «آرمینا» و بابلیان به آن «اورارتو» میگفتند.

ریشه اسم آرمینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست