1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آسو
معنی اسم آسو

آسو اسم دخترانه است، معنی آسو: ۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت پهلوی واژهی «آهو»؛ ۳- (در اوستایی) آسو به معنای  تندی، شتاب و کوشا آمده است.

ریشه اسم آسو

اسم کردی – اسم پهلوی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست