1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آیسانا
معنی اسم آیسانا

آیسانا اسم دخترانه است، معنی آیسانا: (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت) + ا (اسم ساز))، ۱- همچون ماه، به مانند ماه، ماه وش؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم آیسانا

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست