1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. احسانه
معنی اسم احسانه

احسانه اسم دخترانه است، معنی احسانه: (عربی ـ فارسی) (احسان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به احسان، ( احسان.

ریشه اسم احسانه

اسم عربی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست