1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اریکا

انتخاب نام دختر و پسر

اریکا

معنی اسم اریکا

اریکا اسم دخترانه است، معنی اریکا: ۱- (در گیاهی) فوفل، پوفل، درختی از تیرهی نخل ها که در مناطق گرم آسیا میروید، نخل هندی؛ ۲- (در عربی) فُوفَل، تانبُول، کَوتَل؛ (در انگلیسی و آلمانی) اریکا،  Areka،Areca .

ریشه اسم اریکا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست