انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر سانسکریت

بهار

معنی اسم بهار بهار اسم دخترانه است، معنی بهار: ۱- فصل اول سال؛ ۲- (در گیاهی) شکوفه درختان خانوادهی مرکبات؛…
بیش تر بخوانید

نیروانا

معنی اسم نیروانا نیروانا اسم دخترانه است، معنی نیروانا: (سنسکریت) آخرین مرحله سلوک در نزد « بودا » که مرحله…
بیش تر بخوانید

نیلا

معنی اسم نیلا نیلا اسم دخترانه است، معنی نیلا: (سنسکریت ـ فارسی) (نیل + ا (پسوند نسبت)) منسوب به نیل،…
بیش تر بخوانید

نیلیا

معنی اسم نیلیا نیلیا اسم دخترانه است، معنی نیلیا: (سنسکریت ـ فارسی) (نیلی + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نیلی،…
بیش تر بخوانید

هورا

معنی اسم هورا هورا اسم دخترانه است، معنی هورا: ۱- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست