انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر یونانی

آبنوس

معنی اسم آبنوس آبنوس اسم دخترانه است، معنی آبنوس: ۱- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها)؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آتوسا

معنی اسم آتوسا آتوسا اسم دخترانه است، معنی آتوسا: (از یونانی Atossa) ۱- (در اوستایی) زَبَردست؛ ۲-(اَعلام) ۱) نام چند…
بیش تر بخوانید

آرتِمیس

معنی اسم آرتِمیس آرتِمیس اسم دخترانه است، معنی آرتِمیس: (معرب از یونانی)، (اَعلام) ۱) نام یکی از چند تن الههی…
بیش تر بخوانید

اریسا

معنی اسم اریسا اریسا اسم دخترانه است، معنی اریسا: (معرب یونانی) (= ایرسا)، ( ایرسا. ریشه اسم اریسا اسم عربی…
بیش تر بخوانید

اطلس

معنی اسم اطلس اطلس اسم دخترانه است، معنی اطلس: (معرب از یونانی) ۱- پارچهی ابریشمی، پرنیان، دیبا، ابریشم گران‌بها؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

اقلیما

معنی اسم اقلیما اقلیما اسم دخترانه است، معنی اقلیما: (معرب از یونانی) ۱- (= اقلیمیا) (در قدیم) ماده‌ای که از…
بیش تر بخوانید

الماس

معنی اسم الماس الماس اسم دخترانه است، معنی الماس: (از یونانی) ۱- (در مواد) کربن خالصی که در دما و…
بیش تر بخوانید

النا

معنی اسم النا النا اسم دخترانه است، معنی النا: (یونانی) (= هلن، هلنا)،    هلن و هلنا. ریشه اسم النا…
بیش تر بخوانید

بلور

معنی اسم بلور بلور اسم دخترانه است، معنی بلور: (عربی، معرب از یونانیِ beryllos) ۱- نوعی مادهی معدنی جامد و…
بیش تر بخوانید

دایانا

معنی اسم دایانا دایانا اسم دخترانه است، معنی دایانا: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا))…
بیش تر بخوانید

رکسانا

معنی اسم رکسانا رکسانا اسم دخترانه است، معنی رکسانا: (یونانی شده روشنک) ۱- روشنک؛ ۲- (اَعلام) نام دختر دارا [۳۱۱…
بیش تر بخوانید

رکسانه

معنی اسم رکسانه رکسانه اسم دخترانه است، معنی رکسانه: (= رکسانا)، ( رکسانا ریشه اسم رکسانه اسم یونانی
بیش تر بخوانید

سونیا

معنی اسم سونیا سونیا اسم دخترانه است، معنی سونیا: (تلفظ: suniyā) (ترکی، فارسی) (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان،…
بیش تر بخوانید

صنوبر

معنی اسم صنوبر صنوبر اسم دخترانه است، معنی صنوبر: (عربی، صَنَوبر، معرب از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه…
بیش تر بخوانید

ماندانا

معنی اسم ماندانا ماندانا اسم دخترانه است، معنی ماندانا: ۱- (در یونانی) mav avn ؛ ۲- (در پارسی باستان) mand…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up