انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر سانسکریت

مهراج

معنی اسم مهراج مهراج اسم پسرانه است، معنی مهراج: (سنسکریت) (در قدیم) مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه ای…
بیش تر بخوانید

برمک

معنی اسم برمک برمک اسم پسرانه است، معنی برمک:   ۱- صورت دگرگون شدهی واژهی سانسکریت پَرَه مَکه (پرمکا) به معنای…
بیش تر بخوانید

آتبین

معنی اسم آتبین آتبین اسم پسرانه است، معنی آتبین: (اوستایی، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ ۲- (در دساتیر)…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up