1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اشرف

انتخاب نام دختر و پسر

اشرف

معنی اسم اشرف

اشرف اسم دخترانه است، معنی اشرف: (عربی) ۱- گرانمایه تر، شریف‌تر؛ شریف‌ترین، والاترین؛ ۲- (در قدیم) بالاتر؛ ۳- (اَعلام) نام پیشین شهر بهشهر در استان مازندران.

ریشه اسم اشرف

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست