1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اعظم

انتخاب نام دختر و پسر

اعظم

معنی اسم اعظم

اعظم اسم دخترانه است، معنی اعظم: (عربی) ۱- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ ۲- از صفات خدوند.

ریشه اسم اعظم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست