1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. برفین

انتخاب نام دختر و پسر

برفین

معنی اسم برفین

برفین اسم دخترانه است، معنی برفین: (برف + ین (پسوند نسبت))، ۱- برفی، از جنس برف؛ ۲-سفید مانند برف؛ ۳- (به مجاز) زیبا چهره.

ریشه اسم برفین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست