1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بصیرا
معنی اسم بصیرا

بصیرا اسم دخترانه است، معنی بصیرا: (عربی ـ فارسی) (بصیر + ا (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به بصیر؛ ۲- منتسب به دانایی؛ ۳- (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد. + ن.ک. بَصیر.

ریشه اسم بصیرا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست