1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بینا

انتخاب نام دختر و پسر

بینا

معنی اسم بینا

بینا اسم دخترانه است، معنی بینا: (به مجاز) ۱- آن که توانایی پیش‌بینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ ۲- آن که میتواند ببیند.

ریشه اسم بینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست