1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تامیلا

انتخاب نام دختر و پسر

تامیلا

معنی اسم تامیلا

تامیلا اسم دخترانه است، معنی تامیلا: (عربی) ۱- (مصدر باب تفعیل) از روی امیدواری، امیدوارانه؛ ۲- در برخی منابع به معنی بخشنده.

ریشه اسم تامیلا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست