1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ترنّم

انتخاب نام دختر و پسر

ترنّم

معنی اسم ترنّم

ترنّم اسم دخترانه است، معنی ترنّم: (عربی) ۱- خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولاً با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ ۲- آواز، نغمه، سرود.

ریشه اسم ترنّم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست