1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تلّی

انتخاب نام دختر و پسر

تلّی

معنی اسم تلّی

تلّی اسم دخترانه است، معنی تلّی: (ترکی) ۱- موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ ۲- زباندار و سخنور

ریشه اسم تلّی

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست