1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ثریّا

انتخاب نام دختر و پسر

ثریّا

معنی اسم ثریّا

ثریّا اسم دخترانه است، معنی ثریّا: (عربی) (= پروین)،   پروین. ۱-

ریشه اسم ثریّا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست