1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حریر

انتخاب نام دختر و پسر

حریر

معنی اسم حریر

حریر اسم دخترانه است، معنی حریر: (عربی) ۱- ابریشم؛ ۲- نوعی پارچه  ی ابریشمیِ نازک؛ ۳- پیله  ی ابریشم که در حرارت زیاد، کّرمِ درون آن کشته شده باشد؛ ۴- (در قدیم) نوعی پارچه  ی ابریشمیِ نازک که از آن برای نوشتن نامه استفاده می  کردند؛ ۵- به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف.

ریشه اسم حریر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست